Urban Urban-Sligo ₦50,000
MATERIAL: PC RIM: Full Rim STYLE: Squared
Urban Urban-Busan ₦50,000
MATERIAL: PC RIM: Full Rim STYLE: Squared
Urban Urban-Nashville ₦50,000
MATERIAL: PC RIM: Full Rim STYLE: New Geometry
Urban Urban-Doha ₦50,000
MATERIAL: PC RIM: Full Rim STYLE: New Geometry
Urban Urban-Athros ₦50,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Rectangle
Urban Urban-Everest ₦50,000
MATERIAL: Metal RIM: Full Rim STYLE: Aviator
Urban Urban-Bogota ₦50,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Cat eyes
Urban Urban-Tina ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Cat eyes
Urban Urban-Tracy ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Oval
Urban Urban-Sinclair ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Cat eyes
Urban Urban-Sade ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Round
Urban Urban-Pepa ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Oversize
Urban Urban-Pat ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Cat eyes
Urban Urban-Motley ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Cat eyes
Urban Urban-Mead ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Geometric
Urban Urban-Lionel ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Rectangular
Urban Urban-Latifa ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Oval
Urban Urban-Kidjo ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Oval
Urban Urban-Kelly ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Cat eyes
Urban Urban-Figo ₦45,000
MATERIAL: Acetate RIM: Full Rim STYLE: Aviator
Mastercard PayPal Shop Pay Visa Google Pay